Get Adobe Flash player
facebook tijdink & tijdink
twitter tijdink & tijdink
pintrest tijdink & tijdink

Privacy policy

Hier vind u de Privacy Policy & het cookie beleid van tijdink&tijdink, hierna te noemen: t&t:

Datum laatste-update: 14-09-2020


Met uw bezoek aan de website van t&t; https//tijdink.nl
accepteert u alle voorwaarden van dit privacy- & cookiebeleid
op onze site. Als u niet instemt met deze voorwaarden of cookies
verzoeken wij u onze site direct te verlaten.
t&t streeft ernaar om uw privacy te beschermen.
Hieronder beschrijven wij de stappen die wij ondernemen om uw
persoonsgegevens te beschermen. Wij maken alleen gebruik van
rechtstreeks verstrekte persoonsgegevens.
Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld, naam, aanspreekvorm, e-mailadres,
telefoonnummer en adres.

Particulieren

Wij gebruiken de door u verstrekte persoonsgegevens alleen
gedurende de aanvraag en of opdracht tot en met de betaling.
Hierna behouden wij u gegevens alleen digitaal (toegang hiertoe
hebben alleen de zussen Tijdink) om u in de toekomst beter van
dienst te kunnen zijn.
Bent u het hier niet mee eens laat dit ons dan schriftelijk weten zodat
wij hier rekening mee kunnen houden.
Voor de administratie bewaren wij uw gegevens, afhankelijk van de
toepasselijke wettelijke bewaartermijn.

Zakelijke relaties

t&t kan de door u verstrekte persoonsgegevens doorgeven als
dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de
zakenrelatie. De gegevens kunnen worden doorgegeven aan
zakenpartners die namens t&t diensten verlenen, en in alle
overige gevallen waarin t&t hiertoe verplicht kan worden. t&t
heeft de nodige maatregelen getroffen om te verzekeren dat alle
doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.
t&t als organisatie verklaart hierbij dat ze nooit
persoonsgegevens aan andere partijen doorgeeft waarmee we
geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten als dit
noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor
we deze hebben gekregen.
U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens te verstrekken.
Maar als u dat niet doet, kan het zijn dat wij niet in staat zijn u de
gevraagde service te verlenen.
Wij als organisatie verwijzen in al onze documentatie waarin
persoonsgegevens staan naar dit privacybeleid op onze
website.
Wij maken gebruik van functionele cookies. Deze zijn alleen om
onze site beter te laten functioneren en de vindbaarheid te
vergroten. Op onze website staan koppelingen naar andere sites
die ook gebruik van cookies kunnen maken.
Hoewel wij proberen alleen koppelingen te bieden naar sites die
beschikken over dezelfde hoge normen en hetzelfde respect voor
privacy als wij, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud,
beveiliging of handelswijze met betrekking tot privacy van andere
sites.
Op social media van t&t zijnde facebook, twitter & instagram
noemen wij geen personen bij naam (alleen bedrijfsnamen met
toestemming) en maken wij geen foto’s van u waarbij u
herkenbaar in beeld bent. In elk geval dat er wel personen op onze social
media/ website staan is dat door deze personen zelf aangeleverd
materiaal.
t&t doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te
beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Zijnde fysieke,
administratieve, organisatorische en technische maatregelen.
Bepaalde persoonsgegevens zijn ten behoeve van bijvoorbeeld
fiscale verplichtingen langer in beschikbaar voor t&t. Met een
maximum van 6 jaar.

U hebt recht op inzage en wijzigingen van de over u
geregistreerde persoonsgegevens.
Als u vragen heeft over ons privacybeleid en de wijze waarop wij
uw persoonsgegevens gebruiken, kunt u altijd contact met ons
opnemen via mail info@tijdink.nl of telefoon 06 29243651 / 073
6138185. Wij zullen direct reageren op uw verzoek en streven
naar een bevredigende oplossing.
t&t kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd herzien. Wanneer
wij dit doen wijzigen wij de datum “ laatst gewijzigd” bovenaan
deze verklaring.